Dufa  

Nářadí

KompresorovnaAuta

Kotelna

Emise

Ztráty

Domů Info o firmě Reference Certifikáty Ceníky E-shop Kontakt

 

Zelená úsporám
Kotle a Kotelny
Kamna a Krby
Peletová kamna
Vytápění
Sluneční kolektory
Plynoinstalace
Vodoinstalace
Kanalizace
Koupelny
Větrání a Klimatizace
Měření a regulace
Výměníky tepla
Tlakový vzduch
Plastové nádrže
Zámečnictví

Vodovod

bulletDomovní vodovod
 
bulletHistorie vodovodů
 
bulletPopis vnitřní vodovodu
 
bulletMateriály vodovodního potrubí
 
bulletIzolace potrubí
 
bulletPříprava teplé vody (TUV)
 
bullet Ceník

 

Vodoměr

Čerpadlo  ČerpadloPračkový ventilArmatury

Čerpadla do vrtůFlex hadiceKulový kohout

Ms filtrMs klapkaMs ventilkulový kohout zahradní

    Voda je jednou ze základních podmínek života. Moderní obydlí si již nedokážeme představit bez zařízení na dodávku vody. Snadná dostupnost vody zapříčinila také výrazný nárůst spotřeby. Vnitřní vodovod rozvádí vodu k jednotlivým výtokům u zařizovacích předmětů. Výtoky rozumíme směšovací baterie na teplou a studenou vodu u umyvadel, van, dřezů a jiných zařizovacích předmětů, nádržkové splachovače na záchodech apod. Životnost vodovodu je menší než životnost stavby. Je to dáno nejen nízkou fyzickou životností použitých materiálů, ale zejména jeho morální životností. Se zvyšujícími se nároky na uživatelský komfort se také mění pohledy na ekonomiku provozu a spotřebu energií. Při rekonstrukcích starších objektů je proto nutno počítat nejen s pouhými opravami a rekonstrukcemi vodovodů, ale i s modernizací celého systému. Nové vnitřní vodovody i modernizace starých vodovodů je vhodné navrhovat tak, aby respektovaly všechny současné požadavky, a přitom umožňovaly uplatnění nových řešení v budoucnu.

Zpět na začátek

Historie vodovodů

    Vodovody byly známy už u starých civilizací. V Indii 4000 l.př..n.l. byly městské domy vybaveny lázněmi, také později na Krétě nebo v antickém Řecku a Říme byly thermy a některé domy vybaveny trubním rozvodem studené a někdy i teplé vody. V našich zemích byl první vodovod vybudován až ve 12. století na Vyšehradě a Pražském hradě. Roku 1348 byla zavedena pramenitá voda vrtanými borovými trubkami do kašen na Karlově a Václavském náměstí v Praze. V 15. století se začala čerpat voda z Vltavy, později také filtrovat a upravovat. První brněnský vodovod spojený s čerpacím zařízením byl vybudován roku 1415. Voda se rozváděla zejména do kašen na dnešním nám. Svobody a Zelném trhu.
    Staré vodovody přiváděly vodu většinou jen do uličních kašen, jen málokdy do domů. Vnitřní vodovody, které byly schopny dopravit vodu do nejvyšších pater domů, se v našich městech začaly provádět až koncem 19.století, a tehdy také bylo možné vybavit byty koupelnami a splachovacími záchody. V důsledku zavedení vody do domů začala stoupat spotřeba vody. Dnešní průměrná potřeba vody se pohybuje mezi 90 až 110 l na osobu a den.

Zpět na začátek

Popis vnitřní vodovodu

    Potrubí vnitřního vodovodu je napojeno na vodovodní přípojku přivádějící vodu z vodovodu veřejného. Je-li dům zásobován vodou ze studny, dopravuje se voda do vodovodu pomocí automatické tlakové čerpací stanice (malé čerpací stanice se nazývají domácí vodárny). Hlavní uzávěr vody bývá umístěn často společně s hlavním vodoměrem v suterénu nebo v šachtě před domem. Od hlavního uzávěru se voda dále rozvádí ležatým potrubím vedeným obvykle pod stropem suterénu k potrubím stoupacím procházejícím svisle jednotlivými byty. Ze stoupacího potrubí odbočují připojovací potrubí k výtokům. Kromě běžných výtokových armatur (baterie či ventil) se v bytových domech můžeme setkat také s požárními hydranty umístěnými ve skříních na schodišti. Každé stoupací potrubí a byt mají mít samostatný uzávěr. Rovněž před každým nádržkovým splachovačem musí být uzávěr. K bytovým uzávěrům se dnes osazují ještě bytové vodoměry.

Zpět na začátek

Materiál vodovodního potrubí

bulletPozinkované vodovodní potrubí
   
V minulosti (druhá polovina 20.století) byly ocelové závitové pozinkované trubky nejrozšířenějším materiálem vnitřních vodovodů. Pozinkované ocelové závitové trubky se spojují závitovými spoji pomocí litinových tvarovek (fitinků). Závity se nejčastěji těsní lněným konopím napuštěným fermeží. Toto potrubí je vzhledem k použitému materiálu nehořlavé a oproti plastovým má malou tepelnou roztažnost. Kvalita výroby byla od 60. let 20.století nedostatečná, což má za následek krátkou životnost pozinkovaného ocelového potrubí způsobeného korozí a inkrustací (zanášením). Proto se dnes pozinkovaná ocelová potrubí často vyměňují. V současnosti se pozinkované ocelové potrubí používá především pro požární vodovody (nehořlavost). Méně vhodné je pro rozvod teplé vody.
 
bulletOlověné potrubí
    Při úpravách starších objektů z období 1. čs republiky můžeme narazit na vodovodní rozvody z olověných trubek. Pro pitnou vodu byly užívané olověné trubky opatřeny uvnitř cínovou vložkou, které byly na vnějším povrchu označeny podélnými švy. Při rekonstrukci těchto vodovodů je vhodná zásadní výměna rozvodů a použití nových materiálů (PPR, Cu, PE, PEx, AlPEx atd..
 
bulletMěděné trubky
   
Již před druhou světovou válkou se v ČR se rozvody vody prováděly také z měděných trubek, které se začínají dnes opět používat. Voda nikdy nesmí téci z měděného do ocelového potrubí nebo ocelového ohřívače vody (nebezpečí při cirkulace vody), protože pak hrozí rychlá koroze ocelového prvku. Pokud je měděné potrubí trvale zaplněno vodou, vytvoří se na vnitřní straně potrubí ochranná vrstva, která ovšem ovšem není onou zelenou měděnkou obávanou pro svou jedovatost. Měděné trubky se spojují nejčastěji pomocí tvarovek pájením nebo lisováním (Viega).
 
bulletPlastové trubky
    V současné době jsou vzhledem k odolnosti proti korozi a malé pracnosti při montáži často užívána plastová potrubí. Platové rozvody nejsou odolné proti požáru a vyznačují se na rozdíl od kovových velkou tepelnou roztažností, kterou je nutno řešit při návrhu trasy a instalací potrubí správným rozmístěním pevných bodů a kompenzací délkových změn.
Trubky z polypropylénu (PP-R) Ekoplastik
Trubky z polybutenu (PB)
Trubky ze síťovaného polyetylenu (PE-X)
Trubky z polyetylenu (PE)
Trubky z polyvinylchloridu (PVC, C-PVC)
Vícevrstvé trubky (Al-PEX)
 
bulletNerezové potrubí (Viega)
Zpět na začátek

Izolace potrubí

    Ležaté a stoupací potrubí pro teplou i studenou vodu musí být vždy tepelně izolováno. Dnes se nejčastěji používají návlekové hadice, což jsou pružné hadice, které se na trubku buď nasunou před jejich instalací, nebo jsou podélně rozříznuty, a proto nasunutí na namontované potrubí se spojí lepící páskou či sponkou.
   Obal s plstěného pásu nepředstavuje tepelnou izolaci, ale slouží pouze k absorbování vody vzniklé orosením potrubím. U kovového potrubí musí tepelná izolace zabránit také orosováním trubek. K tomuto účelu jsou vyráběny izolace s parotěsnou zábranou.

Zpět na začátek

Příprava teplé vody (TUV)

    Dodávka teplé vody je nezbytnou součástí standardního vybavení moderních bytových staveb. Příprava teplé vody se u nových nebo modernizovaných bytů a domů řeší souběžně s vytápěním.

TUV

Elektricky ohřívané zásobníky jsou schopny zásobovat jedno odběrné místo - dřez

TUVTUV zásobník

Zpět na začátek
Literatura:
1) Materiály a technické vybavení současného interiéru - Moderní bydlení, Bratislavy 2002, Jaga
2) Firemní literatura
3) Archív DUFA

Domů | Zelená úsporám | Kotle a Kotelny | Kamna a Krby | Peletová kamna | Vytápění | Sluneční kolektory | Plynoinstalace | Vodoinstalace | Kanalizace | Koupelny | Větrání a Klimatizace | Měření a regulace | Výměníky tepla | Tlakový vzduch | Plastové nádrže | Zámečnictví

Počítadla přístupů: [CNW:Counter] CNW:Counter

NAVRCHOLU.cz
 

Všechna práva vyhrazena. Všechna jména jsou použita pouze pro účely identifikace
a jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností

Copyright © 2002-2011 DUFA
S dotazy nebo problémy týkajícími se tohoto webového serveru se obraťte na webmaster
Naposledy změněno: 07. 09. 2011.