Dufa  

Nářadí

KompresorovnaAuta

Kotelna

Emise

Ztráty

Domů Info o firmě Reference Certifikáty Ceníky E-shop Kontakt

 

Zelená úsporám
Kotle a Kotelny
Kamna a Krby
Peletová kamna
Vytápění
Sluneční kolektory
Plynoinstalace
Vodoinstalace
Kanalizace
Koupelny
Větrání a Klimatizace
Měření a regulace
Výměníky tepla
Tlakový vzduch
Plastové nádrže
Zámečnictví

Zelená úsporám

Program pro nové žádosti pozastaven 2010/2011

POZOR !!! Podané žádosti je nutno realizovat do 30.6.2012 !!!

Podrobnosti na http://www.zelenausporam.cz

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporujeme pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.

Seznam výrobků a technologií (SVT):

MINERVA 200 SVT 11195
MINERVA 300 SVT 11196
Kotel POSEIDON 24 SVT 11147
Kotel POSEIDON 34 SVT 11148
ORUS 200 SVT 11193
ORUS 300 SVT 11194

 ECOIDRO - IDROTECH SVT 52

ECOIDRO - IDROTECH

CHARME - KARMA - FEELING SVT 4884

CHARME - KARMA - FEELING SVT 4884

Teplovodní krb na dřevo THERMOFIRE SVT 7560

Teplovodní krb THERMOFIRE

Na co je možno žádat

Oblast A: Úspora energie na vytápění

Oblast B: Výstavba v pasivním energetickém standardu

Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie
pro vytápění a přípravu teplé vody

V podoblasti C.1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla  v rodinných a bytových domech.

Podpora v podoblasti C.2 se týká i instalace těchto  zdrojů v novostavbách.

V podoblasti C.3 je podporována instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.

Dotační bonus

Žadatele, který provede vybranou kombinaci opatření (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program Zelená úsporám dotačním bonusem ve výši 20 000 Kč u rodinného domu a 50 000 Kč u bytového domu. Podmínkou pro získání dotačního bonusu je současné podání žádostí na jednotlivá opatření.

Kdo může žádat

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je majitelem nebo spolumajitelem obytné budovy a je takto zapsána v katastru nemovitostí a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení.

Typy žadatelů:

bulletfyzické osoby
bulletspolečenství vlastníků bytových jednotek
bulletbytová družstva
bulletměsta a obce (včetně městských částí)
bulletpodnikatelské subjekty
bulletpřípadně další právnické osoby

Výše dotace

Rodinné domy

C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje
na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních
zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících
neekologických zdrojů vytápění (kotle na uhlí a kapalná fosilní paliva, elektřina)
za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

V oblasti C.2 podporuje program Zelená úsporám instalaci nízkoemisních
zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.

Podporované opatření  Výše podpory
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva do novostaveb
95 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží
(o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW
topného výkonu zdroje tepla).


C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva  a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla) do novostaveb
80 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže
 
50 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda, voda - voda

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda, voda - voda do novostaveb
75 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda do novostaveb
 
50 000 Kč

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce.

C.1 / C.2 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění
 
10 000 Kč
C.1 / C.2 - Dotace na projekt
a na kontrolu správnosti provedení opatření
5 000 Kč

D - Dotační bonus

Žadatele, který provede některou z níže uvedených kombinací opatření
(např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program
Zelená úsporám otačním bonusem. Podmínkou je současné podání žádostí
na jednotlivá opatření.

 Kombinace opatření  Výše bonusu
A + C.1 20 000 Kč
A + C.3 20 000 Kč
B + C.3 20 000 Kč
C.2 + C.3  20 000 Kč

Bytové domy

Uvedené částky jsou maximální, podpora nesmí přesáhnout investiční náklady.
 

C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje
na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních
zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících
neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina)
za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

V oblasti C.2 program Zelená úsporám podporuje instalaci nízkoemisních zdrojů
na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
 

 

Podporované opatření  Výše podpory
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj na biomasu

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje
na biomasu do novostaveb
25 000 Kč/byt. jednotka
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění
za tepelné čerpadlo země - voda, voda - voda


C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda, voda - voda do novostaveb
20 000 Kč/byt. jednotka
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění
za tepelné čerpadlo vzduch - voda


C.2 - Instalace tepelného čerpadla
vzduch - voda do novostaveb
15 000 Kč/byt. jednotka

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce.

 

C.1 / C.2 - Podpora na výpočet
měrné potřeby tepla na vytápění
15 000 Kč/BD
C.1 / C.2 - Podpora na projekt
a na kontrolu správnosti provedení opatření
 
15 000 Kč/BD

Zdroj: http://www.zelenausporam.cz

Domů | Zelená úsporám | Kotle a Kotelny | Kamna a Krby | Peletová kamna | Vytápění | Sluneční kolektory | Plynoinstalace | Vodoinstalace | Kanalizace | Koupelny | Větrání a Klimatizace | Měření a regulace | Výměníky tepla | Tlakový vzduch | Plastové nádrže | Zámečnictví

Počítadla přístupů: [CNW:Counter] CNW:Counter

NAVRCHOLU.cz
 

Všechna práva vyhrazena. Všechna jména jsou použita pouze pro účely identifikace
a jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností

Copyright © 2002-2011 DUFA
S dotazy nebo problémy týkajícími se tohoto webového serveru se obraťte na webmaster
Naposledy změněno: 07. 09. 2011.